Nowości:

Leasing

Jak wygląda leasing w Polsce?
Leasing w ostatnich latach stał się coraz bardziej rozpowszechnioną formą najmu bądź też dzierżawy. Staje się on jednym z głównych detalów zdobywania środków trwałych bądź też też nieruchomości. Leasing jako charakterystyczna forma pozyskiwania określonych przedmiotów przez firmy jest kwalifikowana do stosunków cywilnoprawnych. W Polsce wszelkie przepisy powiązane z leasingiem uregulowane są przez Kodeks cywilny w następujących artykułach od 7091 do 70918. Poszczególne artykuły Kodeksu cywilnego dopasowują również to, w jaki sposób ma wyglądać umowa leasingowa, kto ma okazję zawierać i równocześnie podpisywać umowy leasingowe – sprawdź Leasing na firmę. Kodeks cywilny ściśle określa, co powinno się odkryć w umowie leasingowej oraz co może być jej przedmiotem. Każdy artykuł w sposób wybitnie dokładny przedstawia na przykład, co ma prawo być a co nie może być przedmiotem zawieranej umowy leasingowej. W kodeksie cywilnym zawarte są również niezwykle dokumentnie zaprezentowane definicje umowy leasingowej i rzeczy leasingu to oznacza, co dokładnie może być jej przedmiotem.

Teksty: